A A A

Serwis techniczny

Cennik usług serwisowych pogwarancyjnych.

L.p.

Nazwa usługi

J.m.

Cena netto

1.

Wymiana części

szt.

80,00 zł

2.

Konserwacja projektora

szt.

60,00 zł

3.

Konserwacja niszczarki dokumentów

szt.

60,00 zł

4.

Konserwacja faksu

szt.

60,00 zł

5.

Konserwacja drukarki (igłowej , atramentowej, laserowej mono)

szt.

60,00 zł

6.

Konserwacja drukarki laser kolor

szt.

70,00 zł

7.

Konserwacja kserokopiarki A4

rbh.

60,00 zł

8.

Konserwacja kserokopiarki A3 do 18 str. / min

rbh.

70,00 zł

9.

Konserwacja kserokopiarki A3 powyżej 18 str. / min

rbh.

80,00 zł

10.

Konserwacja kserokopiarki A3 powyżej 25 str. / min

rbh.

90,00 zł

11.

Konserwacja kserokopiarki kolor A4

rbh.

70,00 zł

12.

Konserwacja kserokopiarki kolor A3

rbh.

90,00 zł

13.

Naprawa faksu

szt.

60,00 zł

14.

Naprawa drukarki (igłowej , atramentowej, laserowej mono)

szt.

60,00 zł

15.

Naprawa drukarki laser kolor

szt.

70,00 zł

16.

Naprawa kserokopiarki A4

rbh.

60,00 zł

17.

Naprawa kserokopiarki A3 do 20 str. / min

rbh.

70,00 zł

18.

Naprawa kserokopiarki A3 powyżej 20 str. / min

rbh.

80,00 zł

19.

Naprawa kserokopiarki kolor A4

rbh.

70,00 zł

20.

Naprawa kserokopiarki kolor A3

rbh.

90,00 zł

21.

Ekspertyza techniczna

szt.

20,00 zł

22.

Aktualizacja oprogramowania kserokopiarki (FIRMWARE)

szt.

60,00 zł

23.

Konserwacja klimatyzacji

szt.

100,00 zł

24.

Instalacja systemu Audio-Video (bez materiałów)

rbh.

70,00 zł

25.

Instalacja sieci informatycznej (bez materiałów)

rbh.

70,00 zł

26.

Instalacja systemu monitorującego (bez materiałów)

rbh.

70,00 zł

27.

Montaż klimatyzacji (za każde 5mb instalacji z materiałami )

szt.

700,00 zł

28.

Dojazd (km x stawka) powyżej 40km

1km

0,70 zł

29.

Pozostałe usługi nie ujęte w  cenniku

rbh.

60,00 zł